Mizmer Bireysel Danışmanlık
Mizmer Blog
Önceliklerimiz, Önem Verdiklerimize…

Önem kavramı; kişinin çok daha hassas olduğu, kırmızı çizgilerinin ve olmazsa olmazlarının daha net bir şekilde görülebildiği alanıdır. Öncelik kavramı ise; kişi için önem arz eden fiziksel, duygusal ve bilişsel ihtiyaçların niceliksel sırasıdır. Her birey için farklılık gösterebilen bu kavramları en genel olarak; mizaç tiplerine göre şöyle inceleyebiliriz...

Mizmer Blog
HAYATIMIZI ELE GEÇİREN STRES

Son dönemlerde stres her birimizin günlük yaşantısında dilinden düşmeyen bir kavram haline gelmiştir. Stres kelime anlamıyla her ne kadar olumsuz bir algıya sebep olsa da bazen bizi motive eden bazen de bizler için alarm görevi gören vücudun dengesinin bozulmasına karşı gösterdiği bir tepki durumudur. Evlilikler, boşanmalar, çocuk sahibi olma, yeni bir işe ya da okula başlama, ev değiştirme gibi yaşamımızdaki her yenilik...

Mizmer Blog
EV ÖDEVLERİ VE EBEVEYN TUTUMLARI

EV ÖDEVLERİ!

Okulların açılmasıyla başlayan ödevler ve sınavlar... Uzun bir tatil döneminden çıkan öğrencilerin ev ödevleri; pek çok evde genellikle problem teşkil ettiği söylenebilir. Ebeveynlerin her gün öğrencilere ödevlerini yapmaları gerektiği söylemleriyle okul süreci başlar. Ardından öğrencileri ikna etme çabaları, ödüller, sözel şiddet, tehd...

Mizmer Blog
Bağlanma Stilleri

Şu an olduğumuz insan nasıl olduk? Şu an olduğumuz insana dönüşürken, neler bunun üzerine etkili oldu? Ne kadar etkili oldu? Bu sorular ve cevapları psikoloji ve psikiyatri bilimi özelinde ve sosyoloji, siyaset bilimi ve hatta tarih bilimlerinde disiplinler arası bir subje olarak defalarca tartışıldı. 2000’li yılların başından itibaren evrimsel sosyoloji ve evrimsel psikoloji de akademik ve entelektüel çevrelerde oldukça tartı...

Mizmer Blog
Kelebek Etkisi

Kelebek etkisi; genel tanımıyla bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Kelebek etkisi, ilk kez 1963 yılında Edward N. Lorenz tarafından bulunan, evrende bir insanın bir anlık, küçücük davranışının hayatındaki birçok şeyi değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatan bir teoridir.
‘’T...