Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
ebeveyn benim
ebeveyn benim
ebeveyn benim
Yayın Tarihi : 2018-02-09
Yazar : Dr. Ziya Selçuk - Dr. Enver Demirel Yılmaz
Kategori :

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 

ebeveyn benim
ebeveyn benim
ebeveyn benim

REHBER BENİM

- Kitap İçeriği

REHBER BENİM

Bu kitap, bir açıdan ne eğitim psikolojisi, ne rehberlik, ne de bir sınıf yönetimi kitabıdır. Ancak diğer yandan, konuyu ele almaktaki başlangıç noktası, disiplinlerarası bağlantısal-kavramsal yaklaşımı, değerlendirme tarzı ve uygulanabilir yönüyle hem eğitim psikolojisi, hem rehberlik hem de bir sınıf yönetimi kitabıdır.

Çünkü eğitime; insanın en temel psikolojik yapı taşı olan mizaç kavramından yola çıkıp, insanı hem özne hem de nesneliğiyle tanıyıp anlayarak başlamak gerektiğini savunan bütüncül bir model üzerinden yaklaşmaktadır. Aynı zamanda insanı anlamaya getirdiği farklı bakış açısıyla konuya meraklı genel okuyucuya ve bu işin emekçileri olan değerli eğitimcilere; mevcut bilgi birikimleriyle bağlantılı ancak yeni ve bütüncül bir anlayış sunmaktadır.

Bu kitap, bilimsel ve kapsayıcı bir çatı model inşa etme çabasındaki Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) temel alınarak kaleme alınmıştır. Sistematik, kapsamlı ve yeni bir mizaç temelli eğitim ve rehberlik yaklaşımı sunma çabasındadır; klasik bir ders kitabı değildir. Bu nedenle, uygulanabilir, parçacı bakmayan, “kuramsal-bilimsel” içerikleri sade bir dille anlatan bir üslup benimsenmiştir.

Yaşamın içinde gördüğünüz “gerçek öğrencileri”, hali hazırda karşılaştığınız “gerçek örneklerle”, anlaşılır bir üslupla “sizlerle konuşarak” sunmak amaçlanmıştır. DTMM’nin kuramsal bilim ile günlük yaşamı birleştiren kuşatıcılığı, böyle bir dil kullanmayı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bilginin ancak “bireylerin tüm ihtiyaçlarına uygun bir yaklaşımla ve onlarla ilişki kurarak” paylaşılabileceği görüşüne uygunluk taşıyor.