Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

Psikopatolojinin Dinamiği

Dokuz Tip Mizaç Modeli Çerçevesinde Psikopatoloji; bireylerin eylemsel, duygusal ve bilişsel  davranış  bozukluğu, anormal/uyumsuz davranış sürecidir. Bir davranışın, psikopatoloji dahilinde olması için; onun normlardan sapma düzeyi, davranışın uyumsuzluk düzeyi, davranış sıklığı, davranış şiddeti ve süresi, kişinin gerçekliği algılama ve sosyal ilişkilerle baş etme şekli ele alınmalıdır.

            Bizler bu yazımızda; psikopatolojinin mizaç tipleriyle ilişkili olduğu yönlerine değinmek istedik. Bireylerin; gündelik yaşamlarını etkileyen ve belki de psikopatoloji düzeyinde anormal davranışlar sergilemesinin altında yatan dinamiğe değinerek hem meslektaşlarımıza hem de ilgilenen tüm bireylere aktarmayı amaçladık.

           

Psikopatolojinin dinamiğini iki başlıkta değerlendirmek gerekir;

  1. Bireyin, doğal kişilik özelliklerini sergileyememesi

    Bireyler mizaç tipi özelliklerine göre çeşitli eylemsel, duygusal ve bilişsel davranışlarda bulunurlar. Doğal Kişilik; bireylerin kendi mizaç tiplerinde bulunan özellikleri yönünde gelişen kişilik yapılanmasıdır. Bu noktada; eğer birey mizaç yapısının özelliklerini davranışlarında sergilemiyorsa, orada psikopatolojinin varlığından şüphelenilebilinir.

    Örnek: Genel yapısı itibariyle; güven odaklı,  tedbirli, kararsız ve belirsizlikler karşısında çabuk kaygılanabilen DTM6 mizaç tipindeki bir bireyin kaygılanmaması, tedbir almaması, kontrolcü davranışlar sergilememesi, güven odağından kopup daha tepkisel kararlar alması sonucunda bizler psikopatoloji varlığını mutlaka aklımızda bulundurmalıyız.  Bu madde genel olarak; mizaç tiplerinin olumlu ve olumsuz potansiyellerinin sergilenmesiyle ilgilidir.

  2. Bireyin sentetik kişilik geliştirememesi

    Sentetik Kişilik: Bireylerin kendi mizaç tipinde bulunmayan özellikleri sonradan ebeveyn, okul, eğitim ve sosyal aktarımla öğrenmeleri yoluyla oluşan kişilik yapılanmasıdır. Kişi mizaç tipinin doğal özelliklerini her türlü ve tutumda sergilemekten kendini alamıyorsa, bir diğer ifade ile kişi doğal kişilik özelliklerine ek olarak sentetik kişilik özellikleri geliştiremiyorsa, burada psikopatojinin varlığından şüphelenilebilinir.

    Örnek: Genel yapısı itibariyle; güven odaklı,  tedbirli, kararsız ve belirsizlikler karşısında çabuk kaygılanabilen DTM6 mizaç tipindeki bir bireyin, tehdit oluşturacak bir reel etki olmamasına rağmen aşırı tedbirliliği ya da daha önce defalarca sergilediği performansı yeniden sergilerken bile yoğun bir kaygı durumu yaşaması sonucunda da psikopatoloji varlığını mutlaka aklımızda bulundurmalıyız.

Bu dinamiklerin sonucunda; kişide tanılanmış birçok psikopatolojik tanıyı gözlemleyebiliyoruz. Kişilerin yaşam öyküsü içinde başına gelen her şey literatürdeki psikopatolojik tanılar olarak çıktı oluşturuyor. Bizler mizaç, karakter ve kişilik yapılanmasının dengesini bilirsek, psikopatolojik çıktıları düzenleyebiliriz. Bu noktada unutulmaması gereken kişilik gelişimi için çatışma diyalektiği şarttır. Mizaç orjininde oluşan kişilik örtüsü sürekli gelişmesi gerektiğinden kişinin statik olan mizaçsal normalliği ile dinamik olan doğal sistem sürekli çatışacaktır. Bu çatışmada kendi normalliğini ortaya koymaya çalışan mizaç kişiliği değişime direnç gösterdikçe ve süreci kendi normalliğinde sürdürmeye çalıştıkça, literatürdeki tüm psikopatolojiler çıktı olarak var olacaktır. Bu çatışma varoluşun diyalektik yapısından kaynaklanmaktadır. Terapist olarak amacımız; bu çatışma alanlarını mizaçsal yatkınlıklara göre değerlendirerek, kişide doğal ve sentetik kişilik yapısını dengelemektir.