Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

Önceliklerimiz, Önem Verdiklerimize…

Önem kavramı; kişinin çok daha hassas olduğu, kırmızı çizgilerinin ve olmazsa olmazlarının daha net bir şekilde görülebildiği alanıdır. Öncelik kavramı ise; kişi için önem arz eden fiziksel, duygusal ve bilişsel ihtiyaçların niceliksel sırasıdır. Her birey için farklılık gösterebilen bu kavramları en genel olarak; mizaç tiplerine göre şöyle inceleyebiliriz:

 

DTM1: Sorumluluk kavramı önemlidir. Yapılan işin titiz ve düzenli olması önceliklidir. Yaşamlarında adalet duygusu önemli bir unsurdur. Bu anlamda yapılan eylemin adaletli olması önemlidir. Kurallara uymak hata ve eksikleri gideren bir unsur olduğundan bu konu da ona göre hareket etmek önceliktir.

 

DTM2: Sağlıklı bir ilişki önemlidir. Diğer organizmalarla sağlıklı bir ilişki kurmak daha önceliklidir. Duygular ve duyguların ifade edilmesi önemlidir. Bu anlamda duyguların dışa vurumu öncelikli bir eylemdir. Bir anın paylaşılması ve bir işin birlikte samimi duygularla yapılması önemlidir, bu anlamda sağlıklı bir sosyal çevre edinme arayışı bir önceliktir.

 

DTM3: Etkileyicilik kavramı önemlidir. Diğer organizmaları etkilemek önceliklidir. İmaj önemlidir bu anlamda görüntünün herkes tarafından beğenilebilir, takdir edilebilir ve fark edilebilir olması adına hareket etmek bir önceliktir.

 

DTM4: Sanatsallık kavramı önemlidir. Sanatsal üretkenlik göstermek, sanat adına çalışmak bir önceliktir. Özgünlük önemlidir, bir konuda yaratıcı ve orijinal bir çalışma üretebilmek bir önceliktir. Nadir olmak önemlidir, farklı ve sıra dışı bir kimlik yaratmak önceliktir. Bireysellik önemlidir, kendi başına kaliteli zaman geçirebilmek bir önceliktir.

 

DTM5: Bilimsel merak kavramı önemlidir. Bir konuda araştırma yapmak, o konuda kaynak okumak, o konuyu derinlemesine analiz etmek bir önceliktir. Objektiflik önemlidir, bir konuda verilerin dataların doğru sonuç vermesi ve net olması önceliktir.

 

DTM6: Güven ve emniyette hissetmesi önemlidir. Otorite önemlidir, otoriteye göre hareket etmek, söylenenleri uygulamak önceliktir. Onaylanmak önemlidir, yapılan bir eylemin sosyal çerçevede kabul görmesi bir önceliktir.

 

DTM7: Çevredeki uyarıcılara karşı merak kavramı önemlidir, çevreyi keşfetmek, kurcalayarak, deneyimleyerek, yaşayarak öğrenmek bir önceliktir. Üreticilik önemlidir, yeni fikirler bulma, parlak fikirlerle gelebilme, yaratıcı olmak bir önceliktir.

 

DTM8: Liderlik önemli bir kavramdır. Bir konuda grubu doğru bir şekilde yönetebilmek, zayıfı korumak, haksızlık ve adaletsizliğe müdahale etmek bir önceliktir. Cesaret önemlidir, bir konuda ön plana çıkmak, atılganlık göstermek bir önceliktir.

 

DTM9: Sakinlik önemli bir kavramdır. Huzurlu, dingin kararlar alabilmek bir önceliktir. Uyumluluk önemlidir, uzlaşmacı ve arabulucu, barışın olduğu bir ortam sağlamak bir önceliktir. Sabır önemlidir, doğru anı bekleyebilme, metanetli durabilme bir önceliktir. Fiziksel ihtiyaçlar önemlidir, yemek yeme, uyku gibi ihtiyaçların rutininin sağlanması bir önceliktir.