Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

MİZAÇLAR ve DUYGUSAL AÇLIK

MİZAÇLAR ve DUYGUSAL AÇLIK

Besinler birer duygusal yatıştırıcı olursa…

 

Gerekli ve yeterli beslenmediğimizde ortaya çıkan açlık hissi ile hayatımızdaki boşlukları yiyeceklerle doldurabilme sancısıyla ortaya çıkan açlık hissinin ayrımını yapabilmek bireyleri oldukça zorlamaktadır. Nasıl ki her bir bireyin metabolik yapısına göre ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, protein ve yağ oranı farklı ise, duygusal doyumu sağlayan kaynaklar da kişinin mizacına göre farklılaşmaktadır. Mizaç; bireylerin davranışsal motivasyonlarını, algısal önceliklerini ve beklentilerini belirleyen duygusal, bilişsel ve eylemsel davranış kalıplarını belirler. Dolayısıyla, bireylerin mizacını biliyor olmak, onların beslendikleri kaynakları keşfetmek anlamına gelmektedir.  Gelin, her bir mizacın nasıl duygusal doyum sağladığına bir bakalım…

Kusursuzluğu Arayan mizaç tipindeki (DTM1) kişiler; katı ve kuralcı yapısal özellikler göstererek düzenli, planlı ve programlı, disiplinli davranmaya eğilim gösterirler. Bu mizaç tipindeki kişilerin, yapacakları işler düşündükleri/planladıkları şekilde gitmediğinde gergin ve huzursuz hissedebilirler. Dolayısıyla, mizacının doğası gereği DTM1 kişiler için duygusal doyum sağlayan kaynak; planlı ve sistemli bir şekilde organize olabilmek ve bir şeyleri yoluna koyabilmektedir. 

Duyguları Hissetmeyi Arayan (DTM2) mizaç tipindeki bireyler;sevgi dolu, merhametli ve özverili yapısal özellikler göstererek, ilişkilere oldukça fazla yatırım yapmaya ve değer vermeye eğilim gösterirler. Dolayısıyla, bu mizaç tipindeki bireylerin duygusal tatmin sağlayacağı kaynak; ilişkilerinde beklediği yakınlık hissini bulabilmek, dilediğince samimi ve yakın ilişkiler kurabilmektir.

Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan DTM3 mizaç tipindeki bireyler;azimli, hırslı, başarı odaklı ve rekabetçi olmaya eğilim gösterirler. Bu kişiler başarıyla beslenmekte, bireysel gayretleri üzerinden başarı elde ettiklerinde duygusal doyum sağlayabilmektedirler.

Duyguların Anlamını Arayan DTM4 mizaç tipindeki bireyler; duygusal yoğunluğu olan, empati kurabilen, sanat ve estetiğe önem veren kişilerdir. Dolayısıyla, DTM4 bireylerin duygusal tatmin sağlayacağı kaynak; duygularını içten ve samimi bir şekilde yaşadıkları, doğallığı yakalayabildikleri ve özgün ve farklı olabildikleri durum ve ilişkilerdir. 

Bilginin Anlamını Arayan DTM5 mizaç tipindeki bireyler; araştırma, bilgiye önem verme, gözlem yapma vb. özellikler göstermektedirler. Bu kişiler ilgi duydukları bir alan ile ilgili derin ve soyut bilgiye ulaşarak doyum sağlayabilmektedirler.

Entelektüel Dinginlik Arayan DTM6 mizaç tipindeki bireyler, tedbirli, kaygılı, olası olumlu ve olumsuz tüm ihtimalleri hesaplayabilen vb. yapıdadırlar. Dolayısıyla, bu mizaç tipindeki kişiler her konuda bilgi sahibi olduklarında, tedbirli davrandıklarında, herhangi risk içeren bir durum içerisinde kalmadıklarında, her şeyin açık ve net olduğu durumlarda duygusal doyum sağlayabilmektedir. 

Keşfetmenin Hazzını Arayışı DTM7 mizaç tipindeki bireyler; enerjik, hareketli, meraklı, keşfetme arzusunda olma vb. özellikler göstermektedirler. Bu mizaç tipindeki bireyler hayatlarında yenilikler olduğunda, sürekli keşfetmenin hazzını yakaladıklarında, yaratıcılığı ön plana çıkarabildiklerinde kısaca dinamik bir hayatın içerisinde duygusal doyum sağlayabilmektedirler. 

Mutlak Güç Arayan DTM8 mizaç tipindeki bireyler; pratik, dürüst, açık sözlü ve cömert olma vb. özellikler göstermektedirler. Dolayısıyla bu kişiler, güçlü bir imaj ortaya koyabildiklerinde, hak hukuk gözeterek hareket edebildiklerinde, pratik yoldan çözüme ulaşabildiklerinde duygusal doyum sağlayabilmektedirler.

Duyumsal Konfor Arayan DTM9 mizaç tipindeki bireyler; uyumlu, sakin, çatışmadan uzak durma, rahatına düşkün olma vb. özellikler göstermektedirler. Dolayısıyla bu kişiler, bekledikleri konforu sağladıklarında ve çatışma yaratacak herhangi bir ortama maruzkalmadıklarında duygusal doyum sağlayabilmektedirler. 

Sonuç olarak,  yukarıda bahsettiğimiz dokuz farklı mizaç tipinden her birinin duygusal tatmin yaşayabileceği kaynak farklıdır. Kimi hayatta beklediği aşkı bulamadığında içindeki boşluğu doldurmak adına besinlere yönelirken, bir diğerinin yüksek başarı beklentisi karşılanmadığında aynı kaynağa başvurabilmektedir. Kaldı ki fiziksel açlığınızı yiyeceklerle bastırılabilirken, duygusal açlığınızı yatıştırabilmek; daha çok kendinizi tanımanız ve duygusal ihtiyaçlarınızı keşfetmeniz ile mümkündür. 

Peki o halde! sizin neye ihtiyacınız var?...