Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

Mizaca Uygun Meslek Seçimi

Meslek seçimi, bireyin yaşamında son derece önemli bir karardır. Günün önemli bir kısmını geçirdiğimiz iş yaşamı ile ilgili seçim yaparken ilgi, yetenek ve beklentilerimize uygun bir seçimde bulunmak önemlidir. Kişilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, hangi mizaç yapısındaki kişilerin hangi meslek alanlarına ilgi ve yeteneklerinin olduğunu ve iş yaşamında beklentilerini değerlendirelim.
 
Kusursuzluğu Arayan Mizaç Tipindeki bireyler,doğruluğuna inandığı işler yapmaya önem verir. Detay ve ayrıntıları takip edebileceği, disiplinli ve dakik çalışmanın önemli olduğu, yönetme ve denetlemeye dair mesleklere doğal olarak yatkındır. Yönetici, hakim/savcı, müfettiş, editör, akademisyen, gibi meslekler bu mizaç yapısındaki bireylerin yatkın olduğu mesleklerdir. 
 
Duyguları Hissetmeyi Arayan Mizaç Tipindeki kişilerişini sevme ve işi üzerinden ilgi/sevgi kazanma beklentisi taşır. İnsanlarla doğrudan temas kurmasını gerektiren, şefkatle bakım vermenin ön planda olduğu, iletişim ve ikna yeteneklerini kullanabildikleri mesleklere doğal olarak yatkındır. Halkla ilişkiler uzmanı, sosyal yardım çalışanı, hemşire, veteriner, çocuk doktoru gibi meslekler bu mizaç yapısındaki bireylerin yatkın olduğu mesleklerdir. 
 
Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan Mizaç Tipindeki bireyler, işinde en başarılı olma beklentisi içindedir. Pratik olma ve sonuç almayı gerektiren, rekabet edebileceği, insanları motive edebileceği ve yönlendirebileceği mesleklere doğal olarak yatkındır. Diplomat, siyasetçi, idareci, avukat, satış uzmanı gibi meslekler bu mizaç yapısındaki bireylerin yatkın olduğu mesleklerdir.
 
Duyguların Anlamını Arayan Mizaç Tipindeki kişiler, anlamlı bulduğu işi yapmaya önem verir. Yaratıcılık, özgünlük ve üretkenlik gerektiren, sanatsal ve estetik algısını yansıtabileceği, sosyal hizmet ve yardımlaşmanın organize edildiği mesleklere doğal olarak yatkındır. Sanatçı, tasarımcı, sanat yönetmeni, reklamcı, dekoratör gibi meslekler bu mizaç yapısındaki kişilerin yatkın olduğu mesleklerdir.
 
Bilginin Anlamını Arayan Mizaç Tipindeki bireyler, kendisinde merak uyandıran bir işi yapma beklentisi içindedir. Karmaşık sistemleri anlama ve analiz etmeyi gerektiren, uzun saatler işine odaklanıp çalışabileceği, bilgi edinmeyi öncelikle hedefleyen teorik bilim alanlarına dair mesleklere doğal olarak yatkındır. Mühendis, din adamı, teorik danışman, stratejik planlamacı, istatistik uzmanı gibi meslekler bu mizaç yapısındaki kişilerin yatkın olduğu mesleklerdir.
 
Entelektüel Dinginlik Arayan Mizaç Tipindeki kişiler, kendisini yetkin hissederek kendine güvenebileceği bir iş yapmayı önemser. Hiyerarşik bir düzeni olan, Kural ve düzenin belirli olduğu, iş birliği ve ekip çalışması gerektiren mesleklere doğal olarak yatkındır. Doktor, gazeteci, denetmen, iş güvenliği uzmanı gibi meslekler bu mizaç yapısındaki bireylerin yatkın olduğu mesleklerdir.
 
Keşfetmenin Hazzını Arayan Mizaç Tipindeki bireyler, keşfedip keyif alabileceği bir iş yapma beklentisi içindedir. Yeni ve orijinal fikir/projelere izin veren, girişimcilik ve ikna kabiliyetini kullanabileceği, çalışmalarda hızlı sonuç alabileceği mesleklere doğal olarak yatkındır. Organizatör, satış sorumlusu, gezi rehberi, reklamcı, sporcu gibi meslekler bu mizaç yapısındaki kişilerin yatkın olduğu mesleklerdir.
 
Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipindeki kişiler, güç ve yeterliliğini ortaya koyabileceği bir iş yapmayı önemser. Yönetici ve lider olabileceği, karar ve inisiyatif alabileceği, hızlı karar verip risk almayı gerektiren mesleklere doğal olarak yatkındır. Emniyet amiri, politikacı, genel müdür, ekonomi analizcisi, kamu yöneticisi gibi meslekler bu mizaç yapısındaki bireylerin yatkın olduğu mesleklerdir.
 
Duyumsal Konfor Arayan Mizaç Tipindeki bireyler, huzur bulabileceği ve atiklik gerektirmeyen bir iş yapma beklentisindedir. Uyumlu bir görev ilişkisi kurmanın gerekli olduğu, rutin takip ve kontrol gerektiren, uzlaştırma yeteneğini kullanabileceği mesleklere doğal olarak yatkındır. Müşavir, arabulucu, yazar, finans uzmanı, öğretmen gibi meslekler bu mizaç yapısındaki kişilerin yatkın olduğu mesleklerdir.