Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

Mayıs E-Bülten

Dokuz Tip Mizaç Modeli; bireysel farklılıkları tespit edip biricik/kişiye özgü gelişimsel bir yol haritası belirleyen dinamik bir modeldir. Böylece; bireylerin yatkın olduğu öğrenme süreçlerini ortaya çıkararak daha başarılı ve mutlu olabilmesini amaçlıyoruz. Bireylerdeki potansiyellerin performans olarak ortaya çıkması için; yetenek (var olan potansiyel), yatkınlık (belirli bir alana; eylemsel, duygusal, bilişsel hazır oluş), ilgi (bir alana yönelme) ve beceri (çaba+öğrenme+..) gibi kavramların birarada etkileşimli bir sürece girmesine ihtiyaç vardır. Bu yazıda; çocuklarınızın, mizaç temelli bir yaklaşımla “akademik beceriyi” hangi motivasyonla/nasıl öğrenerek geliştirebileceğini öngörmek mümkün olabilir.
 
Mizmer Ekibi

DAHA FAZLA