Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

Kadınlar Ne ister?

Yüzyıllardır cevap bulamamış soruların en bilinenlerinden olan “kadınlar ne ister?” sorusunu gelin bir de bireylerin mizaçları doğrultusunda değerlendirelim.
Mizaç; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen bireye özgü; insanın ihtiyaç, algı, öncelik, beklenti ve davranışlarını belirleyen en temel yapıdır.  Bu doğrultuda, “bir kadını motive eden şey nedir?” sorusunun cevabı kişinin varoluşsal motivasyon arayışındadır diyebiliriz.
 
Yapılan bir araştırmanın sonucunda, kadınların “özgürlük” istediği söylenmektedir. Peki, sadece özgürlük mü ister?  Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre bireylerin algıları, istekleri ve eğilimleri mizaç tipinin varoluşsal motivasyonuna göre değişiklik göstermektedir.
 
DTM1 mizaç yapısındaki kadınları hayatları boyunca ilişkilerinde, evde, okulda, işte en doğru olanı yapmak motive eder. Kusursuzluğu arayan bu mizaç yapısındaki kadınların isteği; hatasız, eksiksiz ve kurallar doğrultusunda hareket etmektir. Bu şekilde davranan kişilerle kurdukları ilişkilerde mutlu oldukları söylenebilir. DTM1 mizaç yapısındaki bir kadın kendi sistemini ve düzenini kurallar  doğrultusunda devam ettirmekle birlikte karşısındaki kişinin de yapması gerekenleri kuralınca yapmasını ister.
 
Her kadın ilgilenilmek ve sevilmek ister. Gelin görün ki DTM2 mizaç yapısındaki kadınların en temel motivasyonlarından bir tanesi çevresindeki insanlardan, eşinden, sevgilisinden, çocuğundan, en yakın arkadaşından sevgi ve ilgi görmektir. Şevkat, sevgi ve ilgi gördüğü takdirde mutlu olan DTM2 mizaç yapısındaki kadınların çevresindekilere de aynı mutluluğu yaydığı ve enerjisini onlara da geçirdiği söylenebilir. Yedirmek, içirmek ve paylaşmak en temel motivasyon kaynaklarından biridir.  Bu yüzden DTM2 mizaç yapısındaki bireylerin ilgi, sevgi, paylaşım ve şevkat bekledikleri söylenebilir.
 
Başarılarını sergilemek, imajinatif bir duruşa sahip olmak, güvenli bir şekilde kendini ifade yeteneğini birleştirip çevresindekilere liderlik yapmak ve takdir edilmek DTM3 mizaç yapısında ki bireylerin istediği ve onları en çok mutlu eden özellikler olduğu söylenebilir. DTM3 mizaç yapısındaki bireylerin en temel motivasyonlarından biri başarı odaklı olmaktır. Bu yüzden yaşamlarının her alanında en başarılı kişi olana kadar durmadan hırslı bir şekilde çalışmaya devam ettikleri söylenebilir. Bu davranışlarının sonucunda ise takdir edilmek ve göz önünde olmak isterler.
 
Anlaşılmadığını düşünen DTM4 mizaç yapısındaki kadınlar zaman zaman kendini ifade etmekten kaçınır. Bu yüzden zaman zaman yalnız kalmak ve anlaşılmak isterler. Sanatsal ve estetik bakış açısına sahip olan DTM4 mizaç yapısındaki kadınlar temas ettiği her şeye yaratıcı bir bakış açısı getirmek ister. Kalıplardan uzak, sıra dışı ve tamamen farklı davranışlarla duygularını somutlaştırabilirler. DTM4 mizaç yapısındaki kadınlara onları anladığınızı hissettirmeniz ilişkilerinizi koruyup sürdürebilmeniz için anahtar kelime niteliğindedir. Bulundukları ortamlarda duygu üzerine konuşmak, sohbet etmek, sevdiğini hissettirmek, samimi bir ilişki kurmak isterler. Farklı olan, sevdiği ve anlamlandıracağı şeylerle zaman geçirmek isterler.
 
DTM5 mizaç yapısındaki kadınlar yaşamları boyunca bilginin anlamını arayan mizaç yapısında olmalarından dolayı bilgi ile kendilerini doyurmak isterler. Evde, işte, okulda ya da ilişkilerinde yaşamları boyunca karşı taraftan bilmediği bir bilgiyi öğrenmek ister. Bilgiye ve öğrenmeye meraklı yapılarıyla mantıklı işler yapmaktan büyük haz duydukları söylenebilir. Bilgi düzeyini, mesleki teknik kapasitesini geliştirebilecekleri ve bu sayede uzmanlaşabilecekleri işlerde rol almak motivasyon kaynaklarından bir tanesidir.
 
DTM6 mizaç yapısındaki kadınlar entelektüel dinginlik arayan mizaç yapısında oldukları için, ilişkilerinde (arkadaşlık, eş, sevgililik, dostluk, aile) evde, okulda ve işlerinde güven arayışı içerisindedirler. Her şeyin kendi kontrolünde olmasını ister, haytatlarında olan kişilerin ise onlara güven vermesini beklerler. 
 
DTM7 mizaç yapısındaki kadınlar keşfetmenin hazzını arayan mizaç yapısında olduklarından, yaşamları boyunca heyecan, enerji, çeşitlilik ve farklılık gösteren durum ve kişilerle olmaktan büyük haz duyarlar. Karşılarındaki kişilerden beklentileri birlikte bir şeyler yapmaktır. Öğretmekten ise büyük keyif alırlar. 
 
DTM8 mizaç yapısındaki kadınlar yaşamları boyunca güç arayışı içindedirler. Ev, iş, okul ve ilişkilerinde kendilerini güçlendirecek ve geliştirecek yeni fikir ve önerilerin olması DTM8 mizaç yapısındaki kadınların istekleri arasında yer aldığı söylenebilir. Yaptıkları işlerde sonuç odaklı ve iş bitirici olmak isterler. Ayrıca ilişkilerinde açık sözlü ve ne istediğini bilen kişilerle bir arada olması, hareket alanının kısıtlanmamasının temel motivasyon kaynaklarından bir tanesi olduğu söylenebilir.
 
DTM9 mizaç yapısındaki kadınlar fiziksel konfor arayan mizaç yapısına sahiptirler. Yaşamları boyunca konfor arayışları devam etmektedir. Bu nedenle evde, işte, okulda ve ilişkilerinde konforlarını sağlayacak tercihlerde bulunurlar. Yaşamlarının herhangi bir alanında rutinlerinin bozulmamasının en temel isteklerinden biri olduğu söylenebilir. Ani ve önceden kestirilemeyen değişim ve belirsizliklerin olması DTM9 mizaç yapısındaki kadınlar için stresli bir süreci deneyimlemesine neden olabilir. Uyumlu ve uzlaşmacı kişilerle birlikte olmanın en temel isteklerinden bir tanesi olduğu söylenebilir.
 
Dokuz Tip Mizaç Modeline göre “kadınlar özgürlük mü ister?” sorusu değerlendirildiğinde; her bireyin algısı, isteği ve eğilimine göre “özgürlük”ten farklı anlamlar bulduğu ve özgürlüğe dair farklı duygular hissettiği söylenebilir.