Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

Ekim Ayı E-Bülten

Dokuz Tip Mizaç Modeli, insan psikolojisinin bedenden ayrı düşünülemeyeceğini;bu anlamda danışmanlık sürecinde insanın hem somatik (bedensel) hem de psişik (fiziksel,duygusal ve bilişsel) yönleriyle kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini iler sürer. Bu nedenle MİZMER'de yalnızca psişik davranışların iyileştirilmesi/geliştirilmesi değil somatik olarak da teşhis ve müdahale sürecinin doğru belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktayız. Uzm. Nörolog Ayşe Yılmaz ile baş ağrısı problemi yaşayan danışanlarımız hakkında; somatik anlamda "hangi bilgileri biliyor olmamız gerektiğiyle" ilgili olan röportajımızı sizlerle paylaşmaktan keyif duyarız.

Daha Fazla